Testy
sprawnościowe

Każdy cykl treningowy można i powinno się zmierzyć, aby ocenić jego efekty oraz uzyskać informacje co do dalszych działań. Do Waszej dyspozycji oddajemy kompleksowe narzędzia oceny poziomu sprawności sportowca, jego ograniczeń i kompensacjI ruchowych w kontekście globalnych wzorców ruchowych

oraz progresji treningowych. Zapraszamy wszystkie kluby, stowarzyszenia, ośrodki sportu oraz indywidualnych sportowców do przetestowania i monitorowania swoich postępów w treningu na profesjonalnym sprzęcie.

Rodzaje testów

MCS – Movement compensation screen

TEST OCENY OGRANICZEŃ I KOMPENSACJI GLOBALNYCH WZORCÓW RUCHOWYCH

  • Pozwala zidentyfikować tzw. „słabe ogniwa” naszego ciała
  • Pozwala określić stopień ryzyka odniesienia kontuzji
  • Wyniki testu umożliwiają wprowadzenie działań prewencyjnych i naprawczych
50  / osobę

NCMJ – Non countermovement jump test

TEST MIERZĄCY PODSTAWOWY KOMPONENT SIŁOWY – RATE OF FORCE DEVELOPMENT

Jest to test prędkości z jaką  nasze mięśnie wytwarzają maksymalną siłę (zaczynając od wartości zerowej). Poziom siły eksplozywnej pozwala określić stopień atletyzmu danego sportowca, jego szybkość i skoczność. Test obejmuje 2 próby w krótkich odstępach czasu (do max 60 s.), z możliwością dalszej kontynuacji gdy obserwujemy poprawę wyników – pod uwagę brany jest tylko najlepszy wynik. Skoki wykonywane są z martwego punktu, z rękoma na biodrach, w pozycji w której zgięcie w stawie kolanowym wynosi około 90 stopni (pozycja atletyczna). Zawodnik przed wyskokiem musi każdorazowo izometrycznie przytrzymać pozycję atletyczną przez 4 sekundy (co pozwoli „wygasić” energię powstałą przy fazie skurczu – ekscentryce ruchu) i następnie bez obniżenia środka ciężkości wyskoczyć jak najwyżej do góry – mierzymy tylko i wyłącznie ruch koncentryczny. Test uwzględnia przedstawienie przez prowadzącego poprawnego modelu ustawienia w pozycji startowej (pozycja atletyczna) i wykonania wyskoku.

50  / osobę

CMJ – Countermovement jump test

TEST SIŁY REAKTYWNEJ OKREŚLAJĄCY STOPIEŃ ATLETYZMY, SZYBKOŚCI I ZWINNOŚCI

Poziom siły eksplozywnej pozwala określić stopień atletyzmu danego sportowca, jego szybkość i skoczność. Test obejmuje 2 próby w krótkich odstępach czasu (do max 60 s.), z możliwością dalszej kontynuacji gdy obserwujemy poprawę wyników – pod uwagę brany jest tylko najlepszy wynik. Skoki wykonywane są w pełnym cyklu skurcz-rozkurcz, z rękoma na biodrach. Z pozycji wyprostowane następuje dynamiczne zejście w dół, a następnie jak najszybszy i najwyższy wyskok do góry. Test uwzględnia przedstawienie przez prowadzącego poprawnego modelu przeprowadzenia testu.

50  / osobę

DJ – Depth jump test

TEST OKREŚLAJĄCY STOPIEŃ ATLETYZMY, SZYBKOŚCI I ZWINNOŚCI

Test obejmuje 2 próby w krótkich odstępach czasu (do max 60 s.), z możliwością dalszej kontynuacji gdy obserwujemy poprawę wyników – pod uwagę brany jest tylko najlepszy wynik. Skoki wykonywane są w pełnym cyklu skurcz-rozkurcz, z „uwolnionymi” rękoma. Z pozycji wyprostowanej stojąc na stopniu (30-50 cm.) następuje zeskok/zsunięcie się w dół, a następnie jak najszybszy i najwyższy wyskok do góry. Test uwzględnia przedstawienie przez prowadzącego poprawnego modelu przeprowadzenia testu.

50  / osobę

5 – 30m

TEST PRZYŚPIESZENIA LINIOWEGO NA DYSTANSIE

Jeden z podstawowych testów szybkości i siły eksplozywnej. Obejmuje dwie próby w pięciominutowych odstępach czasowych z czego liczy się wyłącznie lepszy wynik. Test wykonuje się z martwego punktu (przynajmniej 2 sekundy zatrzymania w pozycji do startu) z dwóch (kończyny dolne), trzech (kończyny dolne + jedna ręka na ziemi), czterech (kończyny dolne i górne na ziemi) punktów podparcia. W ramach testu prowadzący prezentuje poprawny model ustawienia się w pozycji startowej, jak również samej techniki akceleracji-przyspieszenia.

50  / osobę

5 – 10 – 15 shuttle

TEST ZWINNOŚCI I PRZYSPIESZENIA ZMIENNOKIERUNKOWEGO

Ze wzgędu na swoją specyfikę jest jednym z testów zwrotności i zwinności danego sportowca. Pozwala również sprawdzić komponenty techniczne samej zmiany kierunku biegu (open step, cut step). Obejmuje dwie próby w pięciominutowych odstępach czasowych z czego liczy się wyłącznie lepszy wynik, z których pierwsza wykonywana jest w kierunku startu, do prawej strony, natomiast druga do lewej. Obejmuje dwie próby w pięciominutowych odstępach czasowych z czego liczy się wyłącznie lepszy wynik. Test uwzględnia przedstawienie przez prowadzącego poprawnego modelu ustawienia w pozycji startowej (pozycja atletyczna), jak również samej techniki zmiany kierunki biegu i akceleracji.

50  / osobę

Opened skill drill

TEST CZASU REAKCJI NA BODZIEC ZEWNĘTRZNY Z JEDNOCZESNĄ ZMIANĄ KIERUNKU BIEGU

Ze względu na specyfikę sportów drużynowych, czas reakcji na bodźce zewnętrzne (zmienne i niezależne od naszej woli) odgrywa jedną z pierwszoplanowych ról w przygotowaniu sportowca. Im szybsza reakcja na bodziec zewnętrzny (np. ustawienie ciała przeciwnika) tym szybsza responsywność danego sportowca. Test obejmuje 2 próby w trzyminutowych odstępach (liczy się średnia ze wszystkich trzech prób) i wykonywany jest ze startu lotnego (10 m). Po przekroczeniu linii startu, atleta otrzyma sygnał świetlny (wspomniany już bodziec zewnętrzny), który będzie determinował dalszy kierunek biegu. Test uwzględnia przedstawienie przez prowadzącego techniki zmiany kierunki biegu i akceleracji.

50  / osobę

Pomiary składu ciała

TEST OPARTY NA BIOELEKTRYCZNEJ IMPEDANCJI

  • Waga całkowita
  • Masa tkanki tłuszczowej w %
  • Masa tkanki mięśniowej w kg
  • Całkowita % zawartość wody w organizmie
  • Wiek metaboliczny
  • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
50  / osobę

Pakiety treningowe

TEST COMBO

KOMPLET WSZYSTKICH TESTÓW

300 zł za osobę

TEST COMBO DRUŻYNOWY

KOMPLET WSZYSTKICH TESTÓW, dla drużyn

200 zł za osobę

TEST „4MIX” DRUŻYNOWY

4 WYBRANE TESTY,
dla drużyn

120 zł za osobę

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

FOTO KOM. / OPTOJUMP /
TANITA / KOORDYNATOR

2000 zł za dobę

Im dłużej czekasz na przyszłość, tym będzie krótsza